Frissült a KÖHÉM rendelet!

Finomhangolják a KÖHÉM rendeletet, mely a kerékpárokra vonatkozó kötelező felszereltséget írja elő. A frissítést a nép számára úgy publikálják, hogy majd spórolni lehet a felszerelésen, de ennél sokkal fontosabb, hogy a 2012. augusztusi KRESZ-módosítás óta – bizonyos pontokban – ütötte egymást a KRESZ és a KÖHÉM

Mivel új pontok is bekerültek, így néhol alaposan elcsúsznak a számozások. Ami ki van húzva, az a régi, ami nincs, az az új. Van olyan pont is (pl. a 3-as), ahol csak a számozás változott, a szöveg nem.

Összefoglalva a lényegi módosítások

 1. Nedves időben is meg kell tudni állni a fékekkel. Nemár?!
 2. A hangjelző berendezés nem kell, hogy csengő legyen, de csengő hangja kell hogy legyen.
 3. Előre is normális lámpa kell (150 méteres láthatóság), úgyhogy véget ér az alibi lámpák korszaka, legalábbis papíron, bár ugye ez speciel minden közlekedő érdekét szolgáló módosítás.
 4. Előre kötelező egy fehér prizma.
 5. Az első kerékre 2db borostyán színű prizma kell, amennyiben nem reflexcsíkos a külső gumi.
 6. A KÖHÉM szerint is legálissá vált a világítás a kerékpároson elhelyezve, akár villogó üzemmódban is. (Légyszi ne így: http://youtu.be/P9suOlqCzfU)
 7. Unod a lecentizéseket? Tegyél fel szélességjelzőt :P
 8. Gyerekülés és utánfutó részletesebb szabályozása.
 9. Végre kiiktatták az elektromos együttkapcsolhatóságot az önálló energiaforrással rendelkező lámpáknál.

Módosítások KÖHÉM szinten

116. §
(1) A kerékpárt fel kell szerelni

a) könnyen kezelhető, megbízható kormányberendezéssel,
a) könnyen kezelhető, megbízható kormányberendezéssel, amely semmilyen helyzetében nem akadályozza
a kerékpár egyéb kezelőszerveinek működtetését,

b) két, egymástól függetlenül működtethető fékszerkezettel, melyek közül az egyik az első, a másik a hátsó kerékre hat,
b) két, egymástól függetlenül működtethető, száraz és nedves időben egyaránt hatásos fékszerkezettel, amelyek közül az egyik az első, a másik a hátsó kerékre hat,

c) hangjelző berendezéssel, amely csak csengő lehet,
c) hangjelző berendezéssel, amely csak csengőhangot adhat,

d) egy előre fehér, vagy kadmiumsárga fényt adó lámpával,
d) egy előre fehér vagy kadmiumsárga fényt adó, sötétben, tiszta időben legalább 150 méter távolságról látható lámpával,

e) egy hátra piros fényt adó, sötétben, tiszta időben legalább 150 méter távolságról látható helyzetjelző lámpával,

f) hátul egy vagy két, szimmetrikusan elhelyezett, nem háromszög alakú, piros színű fényvisszaverővel,
f) elől egy fehér, hátul egy vagy két piros színű, szimmetrikusan elhelyezett, nem háromszög alakú
fényvisszaverővel, és
g) legalább az első keréken legalább 1 db borostyánsárga színű, mindkét oldal felé hatásos oldalsó fényvisszaverővel (küllőprizmával).
A g) pontban előírt fényvisszaverőt a kerékpárokra 1991. évi december hó 31. napjáig kell felszerelni.

g) legalább az első keréken, legalább 2 db, egy átmérő mentén elhelyezett borostyánsárga színű, mindkét oldal felé hatásos oldalsó fényvisszaverővel (küllőprizmával). A  küllőprizmák helyett vagy mellett alkalmazható két oldalon fehér fényvisszaverő körgyűrű felület is a  kerékpántok közvetlen közelében vagy az  ENSZ–EGB 88. sz. előírásának megfelelő gumiabroncsokon.

(Új pont!) (2) Az (1) bekezdés d) és e) pontjában meghatározott világító berendezés elhelyezhető a kerékpárt hajtó személyen
is. A világító berendezések által kibocsátott fény villogó üzemmódú is lehet.

(2) A kerékpárt fel szabad szerelni
– elöl fehér,
– oldalán borostyánsárga,
– mindkét oldali lábpedálon elöl és hátul borostyánsárga fényvisszaverővel, továbbá a kerékpár bal oldalán elhelyezett szélességjelzővel, amely előre fehér, hátra piros színű fényvisszaverőt tartalmaz.

(3) A kerékpárt fel szabad szerelni
a) oldalán borostyánsárga,
b) mindkét oldali lábpedálon elől és hátul borostyánsárga
fényvisszaverővel, továbbá
c) a kerékpár bal oldalán, hátul elhelyezett, személlyel vagy tárggyal való ütközéskor visszahajló szélességjelzővel, amely előre fehér, hátra piros színű fényvisszaverőt tartalmaz. A szélességjelző behajtható kivitelű is lehet.

(3)(4) A kerékpárra felszerelt fényvisszaverőknek sötétben, tiszta időben – olyan járműből, amelynek távolsági fényszórója azt megvilágítja – 150 méterről észlelhetőnek kell lenniük.

(4) A kettőnél több kerekű és 0,80 méternél szélesebb kerékpárt mindkét oldalon fel kell szerelni az (1) bekezdés d)-f) pontjában említett világító, illetőleg fényjelző berendezésekkel. Ezek a berendezések a jármű legszélső pontjától 0,15 méternél távolabb, egymáshoz pedig 0,60 méternél közelebb nem lehetnek.
(5) A  kettőnél több kerekű és 0,80 méternél szélesebb kerékpárt mindkét oldalon fel kell szerelni az  (1)  bekezdés d)–f)  pontjában említett világító vagy fényjelző berendezéssel. Ezek a  berendezések a  jármű legszélső pontjától 0,15 méternél távolabb, egymáshoz pedig 0,60 méternél közelebb nem lehetnek.

(5) A kerékpárra gyermekülés oly módon szerelhető fel, hogy az ülés és a rajta ülő gyermek a vezetőt a kilátásban és a vezetésben ne akadályozza, a kerékpár világító- és jelzőberendezéseit ne takarja. Az üléshez kapaszkodót és lábtartót is fel kell szerelni. Az ülés, a kapaszkodó és a lábtartó nem lehet összefüggésben a kormányzott kerékkel, illetoleg az azzal együtt elforduló szerkezettel.
(6) A kerékpárra gyermekülés olyan módon szerelhető fel, hogy az ülés és a rajta ülő gyermek a vezetőt a kilátásban és a vezetésben ne akadályozza, a kerékpár világító- és jelzőberendezéseit ne takarja. Az ülésfelület súlypontjának a jármű hosszanti függőleges szimmetriasíkjában, a tengelysíkok között kell elhelyezkednie. A vezető háta mögött közvetlenül elhelyezett gyermekülés azzal a  feltétellel megengedett, hogy háttámlával és a  gyermek méretére beállítható, általa ki nem kapcsolható, a  kibújást minden körülmények között megakadályozó utasvisszatartó rendszerrel van ellátva.
Az üléshez kapaszkodót és lábtartót is fel kell szerelni, és a konstrukciónak meg kell akadályoznia, hogy a gyermek lába a  kerékkel érintkezésbe kerülhessen. Az  ülés, a  kapaszkodó és a  lábtartó nem lehet összefüggésben a kormányzott kerékkel, valamint az azzal együtt elforduló szerkezettel.

(6) A kerékpárhoz kapcsolható legfeljebb 0,70 méter széles és legfeljebb 70 kilogramm össztömegű, egytengelyű, két nyomon futó vontatmány (kerékpár utánfutó).
(7) A  kerékpárhoz kapcsolható legfeljebb 0,70 méter széles és legfeljebb 70 kilogramm össztömegű, egy kerekű vagy egytengelyű, két nyomon futó vontatmány (a továbbiakban: kerékpár utánfutó).

(Új pont!)(8) A kerékpár utánfutót fel kell szerelni
a) hátul egy, az utánfutó középsíkjában, vagy attól balra, az úttest szintje felett legalább 0,35 méter és legfeljebb 0,60 méter magasságban elhelyezett piros színű, háromszög alakú – a pótkocsira előírt – fényvisszaverővel,
b) a kerékpárra előírt hátsó helyzetjelző lámpával. A kerékpár utánfutó hátsó helyzetjelző lámpája elektromos kapcsolásának olyannak kell lenni, hogy bekapcsolása a kerékpár hátsó helyzetjelző lámpáját kikapcsolja.
b) a kerékpárra előírt hátsó helyzetjelző lámpával.

(Új pont!)(9) Az  önálló energiaforrással rendelkező és dinamóval szerelt lámpákat kivéve a kerékpár utánfutó hátsó helyzetjelző lámpája elektromos kapcsolásának olyannak kell lennie, hogy bekapcsolása a kerékpár hátsó helyzetjelző lámpáját kikapcsolja.

(Új pont!)(10) A  kerékpár utánfutót fel szabad szerelni elől az  utánfutó középsíkjától balra és jobbra szimmetrikusan, az utánfutó széleitől 150 mm-re nem távolabb, az úttest szintje felett legalább 0,35 méter és legfeljebb 0,90 méter magasságban kettő, nem háromszög alakú fehér színű fényvisszaverővel.

(8) A kerékpár lámpák elektromos kapcsolásának olyannak kell lenni, hogy a lámpák együtt legyenek be- és kikapcsolhatók.
(11) Az önálló energiaforrással rendelkező lámpákat kivéve a kerékpár lámpák elektromos kapcsolásának olyannak kell lenni, hogy a lámpák együtt legyenek be- és kikapcsolhatók.

(Új pont!)(12) A kerékpár első lámpájának és hátsó helyzetjelző lámpájának villogó üzemmódja megengedett.

(9) A kerékpár világító és fényjelző berendezéseit a következőképpen kell elhelyezni:
a) Az (1) bekezdés
– d) pontjában említett lámpát,
– e) pontjában említett hátsó (piros színű) helyzetjelző lámpát és
– f) pontjában említett hátsó (piros színű) fényvisszaverő(ke)t,
valamint a (2) bekezdésben említett első (fehér) fényvisszaverőt a kerékpár hosszirányú függőleges felezősíkjában úgy, hogy
– az úttesthez 0,35 méternél közelebb,
– a lámpák az úttesttől 0,90 méternél távolabb,
– a fényvisszaverők az úttesttől 0,60 méternél távolabb ne legyenek.
b) Az (1) bekezdés g) pontjában említett, kerékre oldalsó (borostyánsárga színű) fényvisszaverőt (küllőprizmát) úgy, hogy annak távolsága a kerékabroncstól 0,10 -0,15 méter legyen.
c) A (2) bekezdésben említett szélességjelzot úgy, hogy az a kerékpár hosszirányú függőleges felezősíkjától balra 0,30-0,40 méterre és az úttest szintjétől 0,35-0,60 méterre legyen.

(13) A kerékpár világító és fényjelző berendezéseit úgy kell elhelyezni, hogy
a) az (1) bekezdés d) pontjában említett lámpák az úttesthez 0,35 méternél közelebb, és az úttesttől 2,00 méternél távolabb ne legyenek,
b) az (1) bekezdés e) pontjában említett hátsó (piros színű) helyzetjelző lámpák az úttesthez 0,35 méternél közelebb, és a lámpák az úttesttől 2,00 méternél távolabb ne legyenek,
c) az  (1)  bekezdés f)  pontjában említett fényvisszaverők az  úttesthez 0,35 méternél közelebb, és az  úttesttől 0,90 méternél távolabb ne legyenek,
d) az  (1)  bekezdés g)  pontjában említett keréken az  oldalsó (borostyánsárga színű) fényvisszaverő (küllőprizmát) távolsága a kerékabroncstól 0,10–0,15 méter legyen,
e) a (3) bekezdésben említett szélességjelző felnyitott állapotban a kerékpár hosszirányú függőleges felezősíkjától balra 0,30–0,40 méterre és az úttest szintjétől 0,35–0,90 méterre legyen.

Kategória: KÖHÉM, Közlekedés, Közlekedésbiztonság, KRESZ 39 hozzászólás
Írta: kerékpáros közlekedés @ 9 éve  
Címkék : , , , , , , , , , , , , , , , , ,  

39 hozzászólás a(z) “Frissült a KÖHÉM rendelet!” bejegyzéshez

 1. Arany szerint:

  pl. 37§. (6) Is javítva lesz?

  “Villogó fényt a világító, illetőleg fényjelző berendezés – az irányjelző, a megkülönböztető lámpa, a figyelmeztető lámpa, a taxi vészjelző lámpája, továbbá a visszajelző lámpák kivételével – nem bocsáthat ki. A villogó fényű lámpa villogásának egyenletesnek, jól érzékelhetőnek, a villogások számának percenként 90ą30-nak kell lennie. Az első felvillanásnak a bekapcsolást követően legfeljebb 1 másodpercen belül kell bekövetkeznie.”

   

  • minimalmass szerint:

   Bocs, fennakadt a szűrőn a hozzászólásod…

   Biztos vannak még olyan pontok, amik ütköznek. Azelőtt is villogóval járt a többség, és ezután is azzal fog :) A kutya nem fogja ellenőrizni a villogások számát sem, mint ahogy azt sem, hogy vajon csak 1.1 vagy 1.2 másodperccel a bekapcsolás után kezd el villogni egy lámpa, vagy “időben” :P

   De persze jogos, marad még elletmondás, viszont ennél sokkal fontosabb – és egyben elszmorítóbb is – , hogy baromságok is maradtak/születtek…

   • Spoon szerint:

    Tévedés!!! :)))

    Haveromnak bemérték a villogóját egy műszerrel, ugyan úgy ahogyan az indexet szokták az autókon, nem volt vele gond, de lehetett volna. :P

    Mondok durvábbat! Az öcsém ismerőse pedig túl erős lámpát használt és ezért büntették meg, bár nem tudom pontosan mennyivel, és azt sem, hogy menyire jogos ez így, de borzasztó az biztos. :)

    • A büntiről valami hivatalos papír van esetleg?

    • chaos szerint:

     szia!

      

     epp most akarok rendelni egy lampat, es ezert turom a netet, hogy max milyen eros lehet a lampa… esetleg nem tud valaki errol pontosat?

     • Nekem van 3 durva ledes lámpám (4000 “kínai” lumen, ami azt jelenti, hogy az az elméleti max., de persze nem világít annyival), erősebb, mint az autók reflektora. A kutya nem szól egy szót se, igaz városban nem is hagyom csak kivételes alkalmakkor nagy fényerőn.

      Szóval attól még, hogy van nagy fényerő, lehet használni közepes vagy kis fényerős állásban is. (Arról nem beszélve, hogy ezeknél a lámpáknál amúgyis inkább arra kell figyelni, hogy jól legyen beállítva. Ha nagyon fölfele néz, egyrész nem látni annyira vele, pedig pont az a lényege, másrészt kis fényerő mellett is vakítja a szembejövőt. Azért talán szólnak a szervek, a közlekedők mindenképp. Én legalábbis szoktam…)

      Azt nem nagyon hiszen, hogy ilyenért büntetnek, és persze nem is kaptam róla papírt, hiába kértem, pedig az ilyen maradandó dolgokat szerintem a mai világban minimum lefényképezi és megosztja az ember valamelyik közösségi oldalon.

      Szerintem vegyed nyugodtan, amit szeretnél, vagy ha gondolod, firkáld ide, hogy mit néztél ki, és megnézem, megnézzük…

 2. minimalmass szerint:

  Időközben hatályba lépett a rendelet…

 3. killerfinger szerint:

  Mi ez az alpári

   

  előre fehér prizma hülyeség?  :)

 4. Szalkai Antal szerint:

  az az igazság hogy sofőr vagyok egy 12 tonnás teherautón és Jakabszállás határában egy hónapja ködös időt fogtam ki hajnalban éppen hogy elkezdett világosodni, és előttem meg megjelent egy kivilágítatlan szürke traktor vontatta pótkocsi platója. 70/km/h-ról 0-ra,állóra kellett fékezni az tehergépkocsit, ami szerencsére üres volt nem kellett az árút összedöntenem. nem tudom hogy a rendőrök ilyenkor merre kóricálnak.  Ha lett volna mögöttem egy személykocsi tele gyerekekkel, nem tudom hogy meg e úszták volna élve. ha rakottan lettem volna akkor szerintem le kellett volna zárni az 54-es főutat, nem tudtam volna megállni. A világításra vonatkozó szigorítást aláírom hogy kell, de a biciklisnek is tudatába kell hogy legyen, hogy  saját érdeke hogy látható legyen, ha életben akar hazaérni. egyébként én is bringázom, de nekem már mivel egyedi építésű, mindent a közlekedési hatóság rendeletei szerint csináltattam meg. maximálisan ügyeltem a részletekre.

  • minimalmass szerint:

   Nem a kivilágítottsággal illetve láthatósággal van problémánk, sőt…

   Az ésszerűség már egészen más tészta. Adott egy – egyébként elég elterjedt – 8 centis fényvisszaverő, ami amellett, hogy könnyű, esztétikailag is szebb, mint egy borostyán színű prizma.

   Erre rá lehet legyinteni, de sok esetben igenis fontos az esztétika. Például valósznűleg nagy ellenállás lenne, ha csak UV-zöld, citromsárga és neon-pink gépjárművekkel lehetne közlekedni. (Pedig mennyivel jobban láthatóak, mint mondjuk egy szürke, nemde?)

   A dolog érdekessége a fényvisszaverésnél, hogy ezek a cuccok 360 fokos láthatóságot biztosítanak, és adott esetben akár sokkal feltűnőbbek is lehetnek, mint egy (illetve már két) borostyán színű prizma.

   Meg persze felmerül a kérdés, hogy mi lesz, ha nem csökken a balesetek száma? (Nem fog, illetve nem a prizmák miatt.)

   Akkor kötelező lesz 3 prizmát feltenni? Később aztán 4-5-8-10 prizma fog díszelegni a bringákon?

   Érdemes lenne megnézni a holland illetve dán videókat, hogy mennyire vannak az emberek karácsonyfának beöltöztetve, hányan viselnek bukósisakot, rendszámot, stb…

   • balu szerint:

    A szabály az szabály és be illik tartani, de..

    .. szerintem minimum egy valamilyen jól látható fényvisszaverő legyen elölről és oldalról,

    és még egy hátulról és oldalról jól láthatóan.  Ez elég arra, hogy legalább meglássanak és esély legyen szürkületben tudatosan túlélni. A többi, már  csak a kresz miatt kell.

    Ha látják valakiben a tudatos “LÁTSZANI” törekvést, akkor a rendőrök is kevésbé szőröznek a részletekkel. Ez leginkább önmagunk érdeke.

     

  • Peti817172M szerint:

   Ha mögötted személyautós jön, feltehetőleg nem rongyol beléd, mert ő a könnyebb, ő jobban tud fékezni, mint te.

 5. Viktória szerint:

  Ez mind szép és jó , de akkor mia helyzet amikor nyáron fényes nappal csapják el a kerék párost a városba.Anyós ülésen ülő emberre nem vonatkozik az ,hogy figyelmeztese a sofört,hogy vigyáz mert ott a kerék páros  ha a sofört zavarja a nap.Tavaly 07.01-énilyen miatt ,ill.figyelmetlen megfordulási szándék miatt lettem kár valott Bfüreden.

  z

  • minimalmass szerint:

   Ha vétlen vagy, akkor jön az a verzió, hogy vigyázz magadra jobban :/

   Az utasokat egyébként sem szokták elővenni… Gondoljunk csak bele: vajon hány baleset történik amiatt, mert az utassal beszélget a sofőr? Ezt persze meg lehetne tiltani, de hogy ellenőriznék? Kellenének kiskapuk is, hiszen mi van, ha rosszul van az utas? Valahogy jeleznie kell, stb. Egyből ilyesmire hivatkoznának, és máris értelmét vesztené az egész.

   Szerintem teljesen felesleges az utasokkal kapcsolatosan minden jogszabály. Az ajtónyitás az oké, de természetesen arra is tojnak nagy ívben, hiszen még a – szinte – biztosan jogosítvánnyal rendelkező sofőrök sem mindig foglalkoznak a szabályozással…

   Mindezt mondom annak ellenére, hogy a KSH-ban szerepelnek utasok, mint okozók, tehát elvileg rögzítésre kerülnek, de vajon hány sajtóközleményt lehetett olvasni arról, hogy 2012-ben közel 44%-al nőtt (32-ről 46-ra, igaz 2011 volt a rekord év, 50 okozott balesettel) az utasok által okozott balesetek száma? (2012-ben 1 halálos balesetet is okozott utas, 2011-ben viszont nem.)

 6. RelakS szerint:

  Fixi egy darab első fékkel.

  A tulaj szerint szabályos, szerintem kevésbé. Vélemény?

  • minimalmass szerint:

   A fixisek szerint szabályos, de a hivatalos(abb) álláspont szerint nem elég.

   Flame on: fölösleges májerkedés a fékeken spórolni, hiszen attól még, hogy ott van, skidelhet, de mi va akkor, ha nem jól jön ki a skid pont? Hatványozottan igaz ez akkor, ha csak féloldalasan tud skidelni az ember, bár talán akkor még fentvan a hátsó fék is…

   Ő pl. egy outiról fixire váltott ember. Itt még outizott:

   http://www.youtube.com/watch?v=V_tMz6aXKbE

   Vajon hogy állt volna meg a fék nélküli fixijével? Kis mázlival ebben a szituban menekülőútvonal lehetett volna a járda, de persze ott is parkolhattak volna, jöhetett volna gyalog, babakocsival, stb.

   Szóval hajrá két fék, max. nem használja az ember, aki meg kompenzálni szeretne, inkább tömegközlekedjen :P

 7. untermensch4 szerint:

  járok bringával és személykocsival is. utóbbiból 40kmh-nál sötétben már határeset volt a csak pedálprizmás bringást észrevennem. szintén sötétben 60-as szakaszon a csak mellényesek is elég jól látszottak. azt nem értem miért kell ilyen részletességgel túlszabályozni. kisebbik rossz ha (nem vakító) karácsonyfák bringázódnak az úton mintha gyenge fényű (hamis biztonságérzetet adó) lámpák. volt már olyan hogy a fénye miatt babettának látszó bringás okozott meglepetést az előttem haladónak amikor kátyút került. a villogó lámpáról (akármilyen színű) már messziről látszik hogy bringás, aki ésszel vezet így rákészülhet a szokásos furcsaságokra. a “látni és látszani”-hoz nekem hozzá tartozik a “mennyire látszom” fejben tartása is.

 8. Verocsovics szerint:

  Küllőre szerelhető LED-es lámpákról megint nem írtak….

 9. Laci szerint:

  Összességében sokkal jobb lett ez a szabályozás, mint az eddigi!
  A világításnál a minimum hogy 150 m-ről látható legyen, maximálva az általános előírások szerint: milyen messze világíthat, nem vakíthat stb.
  Szerintem ez a minimum elvárás, pluszban bárki tehet fel más előírásokat nem sértő biztonságot növelő dolgokat. Az üzletekben, ugyanúgy, mintha egy személyautót vásárolna az ember ezen előírásoknak nem megfelelő kerékpárokat nem is szabadna árulni, kivéve a zárt pályára szánt sportszereket (BMX, pályaversenygép stb.)
  A másik, hogy a kerékpáros egyenrangú közlekedési résztvevő, viszont az esetek többségében semmiféle KRESZ szabályismeret nem társul hozzá, sőt, egészségügyi előírás sem. Ismerek pl. papíron látása miatt leszázalékolt embert, aki kerékpározik. (volt, hogy nekiment egy álló motorkerékpárnak, még szerencse hogy állt, mert ilyen esetben a motorost is meghurcolták volna hogy nem vigyázott a kerékpárosra, de itt nem volt mint tennie…)

 10. gvandor szerint:

  Én is láttam egyszer egy hasonló esetet: Kis kereszteződésbe érkezik autó, elsőbbségadás kötelező tábla, megáll, mert jön egy bicajos középkorú férfi. A kormányon kis kosárban gyümölcs. A bringás jobbra kanyarodik (ahol az autó áll), jó nagy ívben, átmegy a  bal oldalra, frontálisan az ott álló személyautónak kb. 5 km/h-val, a gyümölcs szétgurul, a bicajos szemrehányó arccal mutatja az autósnak, hogy ott a tábla, neki itt elsőbbsége volt, akkor most mi van. Ha nem vagyok szemtanúja, nem hiszem el. :)

 11. Hamster szerint:

  Aki ezt kitalálta az egy idióta.A bringa az nem karácsonyfa,h ennyire világítson.

 12. Örpi szerint:

  Hülyeségek:

  -A kerékpáron elfogadott a villogó fény. NEM!!!  Megtévesztő, hogy villog mindenki, mint a karácsonyfa. Azokról nem beszélve akik szó szerint mint a karácsonyfa… elöl három, különböző ritmusban villogó fehér, hátul négy különböző ritmusban villogó vörös, oldalt kéken, , meg zölden… büntetném az ilyet aki túlzottan feltűnősködik. Elég előre egy fehér (vagy kadmium sárga), hátulra egy vörös FOLYAMATOS fény.

  -Mi lesz az elöl kéken, zölden (!), és pirosan(!!!!!!!!) villogó biciklistákkal?

  2. A kerékpár vezetőjének ruházatán is el lehet helyezni a lámpákat. NEM!!! Az autósofőr sem az ingén hordja a fényszórókat.

  3. A kerékpáron a hangjelző berendezésnek csengőhangot kell kiadnia. Vagyis, ha “magnóról” játszom le a csengést, akkor az elfogadott?

  3/a Én személy szerint iskolacsengőt akarok szerelni a bringámra, csak nincs helyem a 24V-os akksit elhelyezni.

  3/b Mi lesz a sok dudás bringással? Ma este Pesterzsébetről tekertem ki Margit-szigetre, csak 5 dudával felszerelt bringa jött velem szembe.

  Visszatérve a világításra. Közelről nekem is erős a bringámon az első világítás, ezért úgy állítom be, hogy a fénycsóvája előttem 2-2,5 méterre nyúljon ki, így esetleges vaksötétben látom magam előtt az akadályokat, és a szembejövő jármű vezetőjét sem vakítom el.

  Az egész baromság. A kerékpár ugyanolyan jármű, mint az autó, csak nem két nyomvonalon gurul, hanem egyen, és nem motor hajtja, hanem emberi erő.

   

  • A villogó fény sokkal feltűnőbb, mint a folyamatos. Érdekes, amit írsz: ami feltűnő és jól látható, az zavaró? Ha arra is van időd, hogy megfigyeld, hogy más ütemben villog x darab lámpa, akkor valószínűleg már régebb óta látod. Sokkal hasznosabb, mint amikor valaki felrak egy nem villogó mini ledes dísz kategóriás lámpát.

   Sokan használnak fejlámpát. Nagyon hasznos tud lenni, amikor rá kell nézni a sofőrre, mert épp le akarja szarni az elsőbbségedet. A hátránya, hogy forog, de kiegészítő lámpának szerintem tk hasznos lehet. Indexeléskor is hasznos lehet: http://www.minimalmass.hu/video-hogyan-indexeljunk-sotetben/158

   Ha már szóba hoztad a csengőt: az autókban sem csengő van. Vagy az se zavar, hogy városban 40 a max, pedig autóval 50. Lakotton kívül sem zavar, hogy az 50-es tempóhoz kell a bukósisak, pedig autó esetében a 130-hoz sem kell. Ha ennyire párhuzamot szeretnél vonni, akkor légyszi mindenben :)

   A szabály hülyén lett módosítva, ezt jól látod. Akinek dudája van, nem biztos, hogy szabálytalan, hiszen semmi nem tiltja a használatát. (Akinek 2-3-5-10 első lámpája van, az sem szabálytalan, csak azért, mert 1 kötelezően kell hogy legyen a bringán.) Csak kell mellette lennie egy csengőhangot kiadó “valaminek” is.

   Ha a lámpád látszik messziről is, akkor nincs ezzel gond. Ha viszont lehajtod, hogy te láss vele, és emiatt nem látható messziről, akkor tegyél fel egy kiegészítő lámpát. A világítás rész speciel szerintem teljesen rendben van így, hogy előre is kötelezővé tették a normális láthatóságot. (Eddig nem volt az, de akinek volt esze, az eddig is olyan lámpát használt, ami messzebbről is látható…)

 13. Zizi szerint:

  Sziasztok!

  Én az a karácsonyfa típus vagyok voltam eddig is.Na most nekem nem olcsó mtb kerékpárom van amivel inkább versenyezni szoktak(én közúton közlekedem vele).
  Tavaly a fantasztikus minőségű utakon  tört a felnim(Mavic középkategória) és a román versenyző autósok miatt a telóm is. Újjá építettem meg cserélnem is kellett rajta már pár dolgot amúgy is kopás miatt.Most kb a felszereltségen kívűl(ami eddig sem volt alap semmiség) 2 első lámpa (nagyon erősek és villogó funkciósak is) teleszkópon minden száron alul is és fentebb is teljesen körbe ragasztva 4cm vastag fényvisszaverő csíkok kormánycsövön is és vázon is sok helyen hátul is valamint még pluszba rá helyezett láthatósági karszalagok elől hátul 90 cm nél(ez is ki van szabva ugye nekem meg már 6 éve ilyen)és plusz az új fehér felniken is a küllőkön is fényvisszaverő körgyűrűk vannak egyébként hátul is 2 piros villogó a nyeregcsövön.na  msot ezzel hiába felül múlom a dolgokat büntethető vagyok mert behozták hogy csak!prizma .oké,de kérdem én akkor hogy teszi rá?vagy hogy hol kap ilyet amit ilyen teleszkópokra fel tud elől szerelni?vagy kormánynál vázra? nem is ismeri a kerékpártipusokat aki ezt a sok szart kitalálta?vagy le vagyunk szarva ,ne vegyen senki ilyen kerékpárokat? vagy nem lehetne ebben is kompromiszunok? amit előír azt csak szemből látja,már oké hogy azért a küllőprizma is,de például egy kerékpár boltos ismimet haza zavarták a körgyűrűs prizmáival meg reflex csikos gumijával nappal hogy bizonyítsa be nappal hogy látszódik!hányinger az egész,meg ha már muszáj akkor legalább gyártsanak ezekre is megoldásokat,felszerelhető prizmákat ha már semmi nem jó meg el kell csúnyítani őket.A biztonság fontos  ezt vallom magam is, de nem nagyon hiszem hogy erről szólna ez.ÉS olyanok szívnak mint én akik eleve mindent megtesznek, míg mellettem a ninják meg semmi nélkül tekernek. Egyébkét egy motoron sincs ennyi minden:))))) Jövőre majd jöhet a kötelező láncvédő,sárvédő  és bukó is zsenikéim,aztán meg itt lesz a jogsi is ,pár vagánykodó fiatal miatt(akikre foghatják). Csak gratulálni tudok! De biztonságosabban nem fogok ezután sem közlekedni a méterse kátyuk miatt,a bevándorló,vagy csak áthaladó román sofőrök miatt, meg a mindig sürgős dolgú bmw sek miatt sem :)

  • Alarik szerint:

   Már értem! Az Összes autós aki eddig ledudált, kiordított a lehúzott ablakon, hogy bringázzak a járdán, vagy egyszerűen csak nem adott elsőbbséget, az mind román sofőr volt. Hogy ez eddig nem jutott eszembe…

   Egyébként BMW-s vagyok, és nem fogod elhinni, hogy normális tempóval közlekedve, csak ámulok, hogy az Opeltől a Suzukiig, hányan próbálnak legyorsulni a lámpánál, miközben egy közeli ismerősömből kiindulva, az jár a fejükben, hogy “már megint BMW-t aláztam a Skoda Fábiával”.

 14. Balázs szerint:

  Én személy szerint elől (és hátul) két Blackburn villogót használok. Mert ugye jó hogy észrevesznek, persze ha akarják hogy észrevegyenek. Azért volt rá példa hogy fényes nappal kikanyarodott elém az autós egy enyhe vigyorral fűszerezve. A felszereléshez hozzátartozik egy elektromos duda ( a papírja szerint 90 db-es hangerővel szól) , eddig nem szóltak érte. :)

 15. Valaki szerint:

  Ez hülyeség nem muszály csengönek lennie de olyan hangja legyen könyörgöm minek ?!

  • balu szerint:

   Batanított papagály, ami csengő hangot utánoz..? :)

   Megáállít a rendőr és kéri, hallasd a csengő hangját.

   Megbököd a papagályt de az eltéveszti és elküldi ..valahova, amire még magtanítottad…

 16. Anyateker szerint:

  Sziasztok!

  A Magyar Kerékpárosklub honlapja szerint két gyereket is lehet szállítani gyerekülésben, illetve a kerékpár utánfutó még nem szabályos. Nem frissítettek vagy itt a hiba?

  http://kerekparosklub.hu/kisokos/ha-gyerekkel-vagy

  A járdán pedig tudom, hogy csak 12 évnél fiatalabb tekerhet, ha a főút alkalmatlan biciklizésre, ezek szerint nekem az úttesten, a kisfiamnak pedig a járdán kéne mennie?

  Előre is köszi a válaszokat!

  • Egy ilyet találtam:

   III. fejezet

   A járművek terhelése

   Személyszállítás

   46. § (1) Személyt szállítani csak a járműnek e célra kialakított álló- vagy ülőhely részén szabad. Álló utast csak autóbuszon, trolibuszon és villamoson szabad szállítani.

   (2) Gépjárművel, mezőgazdasági vontatóval és lassú járművel – a (4) és (5) bekezdésben említett esetet kivéve – legfeljebb a jármű hatósági engedélyében feltüntetett számú személyt szabad szállítani. A szállítható személyek számának meghatározásánál a vezetőt is figyelembe kell venni. Két 10 éven aluli gyermeket – ha az általuk elfoglalt ülésen a gyermekbiztonsági rendszer használata a 48. §-ban foglaltak alapján nem kötelező – egy személynek kell tekinteni.

   Szerintem az MK-nál erre céloztak, de itt a 2-es pontot úgy is lehet értelmezni, hogy az a gépjárművekre, mezőgazdasági járművekre és a lassú járművekre vonatkozik. (A kerékpár egyikbe sem tartozik bele.)

   Persze lehet, hogy nem így van, mert aztán több pontban elemzik még a szállítási lehetőségeket (motorkerékpár és tehergépkocsi témakörben), de a kerékpár nincs külön kivesézve.

   Ha megbüntet ilyenért a rendőr, akkor az valószínűleg jogászok harca lesz, ha nem hagyod magad, és majd ők összecsapnak, hogy ezt most hogy kell értelmezni.

   Ha abból indulunk ki, hogy a 2-es pont a bringára is vonatkozik, akkor úgy van, ahogy az MK is írta. (Nekem ez a logikusabb, mivel…)

   Mivel egyéb járművekre külön kitér a KRESZ, ahol más a szabályozás, ezért feltételezhetően a bringára igaz a 2-es pont második fele.

   2011-es hír:

   http://www.beol.hu/bekes/kozelet/leszereltetik-a-szabalytalan-gyerekulest-382648

   Az utánfutó elvileg 1984. óta szabályos, legalábbis a KRESZ ezt az évszámot jelöli meg hatályba léptetésre. Gyereket viszont elvileg csak az arra kialakított pótülésben lehet szállítani, ami viszont nem az utánfutó.

   Ebből kiindulva az egyébként sokak által használt és egyre népszerűbb gyerek, vagy esetleg élő álltat szállítási módja (http://biciklopedia.hu/media/image/gyerek%20utanfuto.jpg) szabálytalan :(

   A járdás témát jól látod. Abszolút vicc kategória, már ami a szabályozást illeti, de egyébként olyanról még nem hallottam, hogy ilyenért büntettek volna.

   A szabályozás tragikumára már 2012. áprilisában megpróbáltam rávilágítani, de süket fülekre és értetlenkedőkre talált a próbálkozásom:

   https://www.youtube.com/watch?v=tYrAYiKbOZY

 17. Vikivoltam szerint:

  Sziasztok!
  Azért megbüntetnek, hogy régebbi típusú biciklim van és csak elöl van fékem, plusz kontra?
  Mert nekem az jön le ebből a szabályozásból, hogy mindenképp kell hátsó féknek is lennie.
  Lásd: a félkarú fickó esete, megbüntették mert nem volt a jobb kezére eső fék (nem volt jobb keze)…

  • A kontrát szerintem elfogadják, mert a kontra egy fékszerkezet.

   A fixiseknél nem szoktak elfogadni az első fék + skid dumát, ami egyébként valahol érdekes a kontrával való hasonlóság miatt, másfelől viszont érthető.

   Jómagam egyiket sem tartom biztonságosnak, de ez nem sokat nyom a latba :)

  • kk szerint:

   igen kell hogy legyen hatso feket is meer szamitano kell arra is higy esetleg elromlik az elsi akkor mwg van mar a baj .
   jogosa tettek hogy megbuntettek

 18. parrlev szerint:

  A lehetséges felszerelési tárgyakból hiányzik a maximum 300 W-os motor.

  • Azt a KRESZ szabályozza, nem a KÖHÉM. Részlet a közúti járművekkel kapcsolatos fogalmak szakaszból:

   “r/1. Kerékpár: olyan, legalább kétkerekű jármű, amelyet emberi erő hajt, és ezt legfeljebb 300 W teljesítményű motor segíti.”

 19. V.G. szerint:

  Nekem egy régi bolgár gyártmányú összecsukható kempingem van,gyárilag az első lámpa dinamós.(Hátsót a gyár nem szerelt fel).És-mivel veterán-ezen nincs is szándékom változtatni.A hátsó általam felszerelt elemes lámpa.A “drótozást” nem lehet megoldani,mert vagy elszakad összecsukásnál,vagy lelóg egy 20 cm-es darab.Akkor itt hogy van?Kapcsolás egyszerre,vagy nem egyszerre?És hogyan ellenőrzik azt,hogy esőben is fognak-e a fékek?Leönti a rendőr egy vödör-erre a célra rendszeresített-vízzel,vagy netán leköpi a felnit,hogy nedves legyen?

  És még egy.A veterán kerékfutó csengő drága,csengőhangot ad,és veterán kerékpárokon előfordul.De állóhelyzetben nem lehet vele csengetni,mivel a forgó elsőkerék hajtja meg.Erre mi a szabály?

  • 1. Az együtt kapcsolhatóságot kiiktatták.

   2. Esőben egyszerűen ellenőrzik a fékeket, ugyanis ha balesetet okoztál, megnézik a féktávolságot, és abból kiderül, hogy rendesen fogott-e a fék, vagy szart sem ért. Ha nem okoztál balesetet, akkor jó esetben nincs szükség ellenőrzésre.

   Szerintem egyébként teljesen magától értetődő, és ha nem lenne szabály, én pl. akkor is csak olyan fékekkel indulnék útnak, amikben megbízhatok.

   3. A csengőnek nem kell megszólalnia, de ha megszólal, akkor csak csengő hangot adhat. Álló helyzetben amúgy viszonylag ritka, hogy csengetni kelljen :)

 20. gabubu szerint:

  Az lenne a kérdésem, hogy szerintetek a lámpa és a fényvisszaverő prizma lehet-e uaz?

  • Pontos információ nem áll rendelkezésre e témakörben. Pár éve még az terjengett, hogy elfogadják a lámpákba szerelt prizmát, de akkor még sehol sem volt a napjainkra oly jellemzően értelmetlen nappali lámpaellenőrzéssel egybekötött prizmarazziázás.

   Mivel manapság ugye már olyanért is büntetnek, amire nincs jogalapjuk, ezért aztán elméleti szinten inkább azt gondolom, hogy nem fogadják el.

   Persze alapvetően a rendőrök is normálisak. Még ha van is köztük tulok, a többség nem az. Ha valaki normálisan kommunikál velük és nem próbál meg lelépni, okoskodni/kötekedni, és persze ezt leszámítva minden rendben van vele és a bringájával, akkor ha nem köti a rendőrt nagyon a kötelező büntetési darabszám (miket írok, hiszen ez nyílvánvalóan csak urban legend), akkor nem lesz gond, de inkább arra kell készülni, hogy lesz, és akkor biztos nem lesz :)

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Előző bejegyzés
«
Következő bejegyzés
»
Hozzászólások